سلامی سبز  به سبزترين ها:07.gif07.gif07.gif

ديشب خواب تو رو ديدم ، خواب تو ای آرزو ،   خواب روزهای خوب با تو بودن ، با تو موندن  ، خواب افکار کودکانه ام . خواب ديدم که دارم روی يه  پرده ی بزرگ از زندگی نقش می زنم . فرشی کشيدم با قشنگترينه گلها  ، باغی کشيدم با ميوه های بهشتی ، قلموی بزرگم رو توی رنگهای روشن کردم و بعد همه ی  تيرگی ها رو پوشوندم ،   با شادترينه  رنگ ها .

خونه مون رو کشيدم  با يه عالمه پنجره   ، يه عالمه پنجره که تا اونجا  که ميتونه نور بياره . يه عالمه پنجره برای رهايی از غمهامون . و بعد يه  آسمون آبی با يه خورشيد فروزان و ابرهايی به پاکی ابرهای دل خودم . بعد يه رودخونه کشيدم از اشکهايم .

باغمون خيلی قشنگ بود پر بود از بوی بهشت و خنده های کودکانه ی ما . همه چيز خوب بود  همون طور که ما می خواستيم .  باورم نمی شد به اين راحتی و با دستهای خودم بتونم همه ی آرزوهامو بکشم .  من می خنديدم از ته دل  اما يه دفعه يه ابر سياه که نمی دونم کی اون رو تو خواب قشنگ من گذاشته بود  شروع به باريدن کرد  و همه ی نقشه های من رو نقش بر آب کرد . و بعد من با صدای گريه های خودم از خواب بيدار شدم و ديدم همه چيز فقط يک خواب بود.

23.gif07.gif23.gif

/ 5 نظر / 3 بازدید
sohail

خدا کنه قسمتای خوب خوابمون جزو روياهای صادقه باشه و اون ابر هم نياد.. واگر مياد ازش استفاده کنيم.. گاهی تاريکی لازمه... ولی بايد مراقب تاريکی دل بود که بس خطرناکه.. از اون ابره هم ميشه خيلی استفده کرد.. سايه درست می کنه.. بارونش باغچمونو قشنگ می کنه.. دلمونو پرطروات می کنه... بستيگی داره که کی اون ابرو نقاشی کنه.

sohail

در ضمن يادم رفت: خسته نباشيد :)

علی

هميشه بعد از ابرهای سياه که روز روشن رو مثل شب ميکنه آسمون آبی بدون يه لکه ابر هستش حتما ديدی خيلی قشنگ و پاکه راستی تو که قدرت کشيدن رو داری خوب خواب قشنگت و بکش

پسری با کفشهای کتانی!

چه خواب شيرينی بود! (:............ممنون که به منم سر ميزنی!............بازم آپديتم!...............دوست داشتی يه سر بيا!..........خوشحال باشی و خوش تیپ دوست من...

zhaleh

از همه دوستان تشکر می کنم