چراهای درونم ؟

سلامی با عشق به همه دوستان07.gif

اين سوال هر روز و هر شب من است:چرا بهار منتظر من نماند تا سبز شوم؟

چرا گلهای لباسم خوشبو نيستند؟ چرا دفتر خاطراتم هنوز خاليست ؟

چرا هيچکس صدايم را نمی شناسد ؟ چرا آینه ها تاريکی درونم را نشان نمی دهند؟

چرا نسيمهای مهربان شاخه های خواب آلود مجنون مرا تکان نمی دهند؟

سوال هر شب و هر روز من اين است : چرا سحرگاهان مثل شمعها به ياد تو سراسر وجودم  مملو ازاشک وآه نهانسوز می شود : اما صبح که آفتاب دریچه ی اتاقم را باز می کند   تو را از ياد می برم ودوباره مثل ديروز ميشوم؟

و هزاران  چرای ديگر؟

چرا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

وبدرود تا سلامی دوباره23.gif07.gif

/ 5 نظر / 4 بازدید
ژاله

ای بی معرفت نداشتيم

sohail

... و چرا ما زندگی رو سخت می گيريم؟؟

saman

سلام. اميدوارم خسته نباشی.واقان که شاهکار کردی قربانت.سربلند باشی ( به شاگردت سر بزن )

sohail

چی رو نداشتيم؟؟

zhaleh

سلام اقا سامی خجالتم دادی وقتی رفتم تو وب لاگ تو کلی خجا لت کشيدم مال من بد بودراستی اگه ممکنه به سوال سهيل جواب بدين ممنون وب لاگ شما خيلی خوب و عاليه