دیگری در من

تصديق

قبول می کنم  ، پاسخی نیست که بگویم چرا روشناییم را تاریکی بلعید !!

قبول می کنم ، بیهوده ترین کار دنیا این است که من پشت خواب هایم  ،

به انتظار رفتن فاصله ها فالگوش ایستادهام.

 انگار زندگی همچنان بوق اشغال می زند .

+نوشته شده در ۱۳۸٥/٤/٢٥ساعت٥:٥۱ ‎ب.ظتوسط ژاله | نظرات ()