دیگری در من

تنها خداست که می داند

حقيقت ما چيز ديگريست ،

مردی که پشت به آفتاب شعر ميگفت :

ترانه را با مويه آميخت ،

بعد تعبير خواب سفيد را سياه نوشت ،

و ديوانه خطابم کرد.

+نوشته شده در ۱۳۸٥/۱/٢٤ساعت٤:٠٧ ‎ب.ظتوسط ژاله | نظرات ()