دیگری در من

چه شده

هر کاری میکنم تو لابه لای واژه های من پنهانی  !

هرچه فاصله میدهم انگار نه انگار،

چه اتفاقی افتاده که من ، آرزوی دل سنگ میکند !!

به گمانم ایهام تو کاردستم داد ،

نمیدانم چه بگویم فقط :

این روزها واژه هابدون هیچ مراعاتی روی هم تلنبار می شوند.

این روزها واژه ی خیانت به خودش اجازه می دهد کنار عشق بنشیند،

وهوس هم امان همه ی واژه ها را بریده

ومن ، این وسط

به نیابت همه ی واژه های سرگردانی به خدا پناه می برد .

 

 

+نوشته شده در ۱۳۸٥/۱/۱٧ساعت٧:٥٤ ‎ب.ظتوسط ژاله | نظرات ()