دیگری در من

وفا

چند خطی برای تو ای علاقه ی نا نوشتنی 

اينجا فصل ديگری در راه است

بوی نرگس هوا را پر کرده

و حکايت آن دو خط موازی هم از سر نوشته شده

خيالت را راحت کنم آخر هر ديدار يک بوسه است

و نه ديگر هيچ خداحافظی

می دانم که اين روزها حتی پرنده ها هم مريض شده اند

اما من در کاسه ی آب وفا  هم برای خودمان

 و هم برای پرنده های مردنی حيات دوباره می خواهم

حالا هم ديگر ملالی نيست جز دوری شما

مثل پايان تمام نامه ها .

+نوشته شده در ۱۳۸٤/۱٢/٢ساعت۱:۳٢ ‎ق.ظتوسط ژاله | نظرات ()