دیگری در من

بی بهاته تر از اين حرف ها

نترس اتفاقی نيفتاده

فقط اين روزها تو پشت کوه ها گم شده ای

و بی بهانه و ساده ،  يک قلب سقوطی داشت ،

از ارتفاع صد هزارپايی يک عشق

چيز زيادی لازم نيست فقط يک لبخند صورتی ،

برای اينکه بگويی اتفاق خاصی نيفتاده

و ديگر هيچ

+نوشته شده در ۱۳۸٤/۱۱/٢۸ساعت۱۱:٤٦ ‎ب.ظتوسط ژاله | نظرات ()