دیگری در من

سلام بر حسين

  و اين هم نظرات و عقايد دوستمون علی آقا:

اين حسين کيست که عالم همه ديوانه ی اوست

از دلم می گم راستش نمی خوام درش رو باز کنم آخه اين روزها خيلی پردرده. می خوام بدونم امام  تو  قلبم چه جايگاهی داره  ٬چی ازم می خواد  وقتی به وجدانم مراجعه می کنم  می بينم خيلی چيز ها رو کم دارم ٬ گمشون کردم .زندگيم هيچ رنگ و بويی از امام نداره . اين رو مدتهاست حس کردم نه من خيليها اينطور هستند. بار گناه رو دوشمون خيلی سنگينی می کنه .

مگه امام به خاطر اينکه حرفش به گوش ما برسه شهيد نشد ؟ مگه نگفت می خوام آيين رسول خدا زنده  بمونه؟ حالا حرفش و آيينش بهمون رسيده چقدر عمل کرديم ؟ چقدر دينمون رو به امام ادا کرديم ؟ اينقدر گناهان مختلفی ازمون سر می زنه که ديگه قابل شمارش نيستند . تو حديث داريم که هر گناه جديدی از مردم سر بزنه خدا هم عذاب جديدی رو بر اونها نازل می کنه.

ميگن شخصی اومد خدمت آقا عرض کرد : من مردی هستم که طاقت ندارم گناه نکنم  چه کنم ؟ آقا فرمودند : عيبی نداره  اگه تونستی  يکی از اين ۵ کاری که می گم انجام  بدی هر چی دلت خواست گناه کن.۱ـ يه جايی پيدا کن که خدا نيست . ۲ـ از روزی خدا نخور ۳ـ از ولايت خدا خارج شو .۴ـ وقتی ملک الموت اومد  قبض روح  بهش جون نده . ۵ـ وقتی خواستند تو رو تو آتيش دوزخ وارد کنند نرو . خب اگه ما باشيم با اين نصيحت چه می کنيم ؟

خيلی چيز ها رو گم کرديم از همه مهمتر هو يتمون رو . ميدونيم کی هستيم ؟ آره خيلی خوب هم می دونيم ولی چرا سعی می کنيم فراموشش کنيم ؟ مگه مسلمان نيستيم ؟ مگه نمی خوايم فردای قيامت باعث سرافرازی امام حسين بشيم ؟ چرا اعتماد به همديگه از بين رفته ؟  چرا عقايدمون سست شده ؟ اينا رو به خودم گفتم  ولی  دوست داشتم بلند بگم به همه بگم  چقدر از مسير دورم ،  چقدر !!!!!!!!!!!!!!

بياين از همين روز های پاک خدايی شروع کنيم از عاشورای حسينی ٬ بهترين موقعيته. سعی کنيم پاک باشيم . من از خودم شروع می کنم .

 

+نوشته شده در ۱۳۸۳/۱٢/۱ساعت۱:٠٧ ‎ق.ظتوسط ژاله | نظرات ()