دیگری در من

انگار زير سر خورشيد هم بلند شده !!!!!!!!!

خیلی ساده بند را به آب دادیم 

سایه ی شما مستدام

اما شما که می دانید خواستن اول راه نرسیدن است

می آیید ، اما بی تفاوت تر از این حرف ها

و قرارمان می شود قرنی و بوقی دیگر

که باز طبق معمول اعتبار قول های مردانه تان به سر می رسد ،

آن هم بی هیچ حرف و حدیثی

می آیید ، اما آمدنتان با خدا که نه ، شاید از رفتن کسی باشد .

+نوشته شده در ۱۳۸٥/۸/٢٩ساعت٥:٢٧ ‎ب.ظتوسط ژاله | نظرات ()